AKTUALIZOVÁNO, POZOR, změna v návštěvách v domově pro seniory a v domově se zvláštním režimem! PROSÍM NEVOLEJTE, ZAVOLÁME VÁM SAMI!!!

V návaznosti na Mimořádné opatření vlády ze dne 30.11.2020 v souvislosti s povolením návštěv v pobytových sociálních službách a v součinnosti s vydáním Metodického pokynu MPSV ČR č. 17/2020 ze dne 2.12.2020  NAŘIZUJI dodržování těchto opatření:

1, návštěvní dny pro pobytovou službu na pondělí, středu a sobotu, kdy v domově pro seniory návštěvy od 7.12.2020 a v domově se zvláštním režimem od 5.12.2020. Důvodem je probíhající dezinfekce a zajištění zdravotnických pracovníků pro provádění odběrů PCO testů a oslabení zdravotnického personálu v domově pro seniory Dobou pro konání návštěv je čas od 14.00 do 16.00 hodin, přičemž k odběru se návštěva dostaví od 13.30 hod a dál dle instrukcí sociálního pracovníka. Důvodem je omezení srocování návštěvníků v odběrové zóně

2, návštěvník je povinen zakrýt si ústa a nos respirátorem FFP2 a mít jej nasazený po celou dobu pobytu v objektu, obdrží jej od personálu ihned u vchodu (nebo má svůj, v případě, že jej obdrží od personálu, není ze zásob z přidělených dotací MPSV a byl zakoupen zařízením z běžných provozních prostředků) a provede dezinfekci rukou

3, návštěvník je povinen se podrobit odběru – stěru z nosohltanu, vyčká výsledku testu, vyplní nutný dotazník a v případě negativity odběru je dál vpuštěn do objektu. Odběr nemusí absolvovat osoba, která doloží potvrzení o prodělání nemoci Covid-19 ve lhůtě 90 dní přede dnem vykonání návštěvy. Test nemusí dále podstoupit osoba, která doloží potvrzení, že v průběhu 48 hodin před datem a hodinou vykonání návštěvy byla testována na SARS-COV-2 antigenním PCO testem nebo PCI testem s negativním výsledkem.  Potvrzení musí být v písemné podobě a zakládá se ve zvláštní složce pro vyúčtování státní dotace MPSV. Doklad o provedení testu vám vystaví příslušná laboratoř, která odběr prováděla (PCI test)

4, k jednomu klientovi je povolena návštěva v jednom čase maximálně dvou osob na dobu 30 minut

5, návštěva u klienta je vykonávána ve společenských místnostech, pokud není na pokoji sám. V případě, že klient nemůže opustit lůžko, vykonává se návštěva přímo na pokoji klienta

6, návštěvu je nutno předem domluvit se sociálními pracovnicemi telefonicky, a to na telefonních číslech pro domov pro seniory – 379 484 510 (p. Wendlová nebo p. Perglová) a pro domov se zvláštním režimem – 737 246 644 (p. Sutnerová nebo p. Kopecká). Mimo tuto dobu a bez předchozího objednání není návštěva umožněna

Prosíme všechny návštěvníky, aby dodržovali daná pravidla, jen tak můžeme ochránit naše klienty i personál před další možnou nákazou.

Upozorňujeme návštěvníky, že naše zařízení zabezpečilo odběr antigenních testů POC, návštěvník je nehradí.

Z technických důvodů není možné vystavit doklad o negativitě provedeného testu zde, slouží pouze pro potřeby našeho zařízení.

V Domažlicích dne 1.12.2020                  Bc. Hana Hrušková DiS, ředitelka MCSRS

AKTUALIZOVÁNO 3.12.2020

 

Návštěvy-aktualne 3-12-2020