• Máte pocit, že na Domažlicku chybí služba, která by pomáhala lidem v tíživých životních situacích, ať již seniorům, rodinám či samoživitelům s dětmi nebo lidem na okraji společnosti?
  • Máte nápady či podněty pro zlepšení takových služeb?

PŘIJĎTE NA

SETKÁNÍ „U KULATÉHO STOLU“

DATUM KONÁNÍ: 26. 9. 2018

  • téma senioři a osoby se zdravotním postižením od 13:00 hod.
  • téma osoby ohrožené sociálním vyloučením, děti, mládež a rodiny s dětmiod 15.00 hod.

MÍSTO KONÁNÍ: zasedací místnost Městského centra sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory

(Prokopa Velikého 689, Domažlice)

Program setkání:

  • Silné a slabé stránky stávající pomoci občanům v nepříznivých situacích a příležitosti a ohrožení rozvoje sociálních a souvisejících služeb
  • Vize rozvoje služeb – Jaké služby si pro občany Domažlicka v budoucnu přejeme?

Setkání je určeno zástupcům měst a obcí na Domažlicku, poskytovatelům a uživatelům sociálních služeb, dalším organizacím či spolkům a všem zájemcům o problematiku sociálních služeb z řad veřejnosti. Účast na setkání, prosím, potvrďte do 19. 9. 2018 buďto pomocí formuláře (https://www.survio.com/survey/d/I5U2O9C7N4W6T6A9B) nebo telefonicky na č. 775 764 418 či na mail: ondrej.raffel@cpkp.cz. Pokud byste se setkání rádi zúčastnili, ale brání Vám jakákoliv překážka či bariéra, neváhejte a obraťte se na uvedené kontakty.

Bližší informace a podklady z mapování stávající sociální situace jsou k dispozici na webové stránce města Domažlice www.domazlice.eu pod odkazem Městský úřad, Sociální služby, Komunitní plánování sociálních služeb. Nebo je možné je získat u Mgr. Ondřeje Raffela, CpKP ZČ, tel. 775 764 418, mail: ondrej.raffel@cpkp.cz.