V měsíci prosinci je pro naše klienty připraveno několik akcí. Začínáme zdobením vánočního stromu 4.12. v domově pro seniory společně s dětmi z SVP Domažlice. Hned další den se uskuteční Mikulášská zábava v jídelně Baldovská 638 a Prokopa Velikého 689, v sobotu pak vystoupí pěvecký sbor paní Ulmanové z Bělé nad Radbuzou.10.12 ve společenské místnosti Domova pro seniory vystoupí děti ze ZUŠ Domažlice, ve středu 11.12 Baldovská přivítá děti s dětského domova ze Staňkova. Pokračujeme týž večer od 16.00 pěveckým vystoupením sboru Canzonetta a v Břetislavově ulici ve čtvrtek proběhne tradiční vánoční posezení s klienty.16.12 přivítáme ve společenské místnosti Domova pro seniory Živý Betlém, o den později vánoční posezení s klienty v |Baldovské a 19.12 vánoční posezení s klienty v Prokopa Velikého. Maraton ukončí 23.12 vánoční besídka v Domově se zvláštním režimem.