Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory v Domažlicích

pořádá v roce 2019 první cyklus přednášek pro laické pečovatele

NEBOJME SE PEČOVAT

Celý modul je sestaven z šesti dvouhodinových bloků, kterých se mohou zájemci z řad veřejnosti zúčastnit podle vlastního výběru. Témata jsme zaměřili přímo na pomoc a podporu péče o osoby blízké v domácím prostředí a obsahují tyto oblasti:

  • Základy péče – hygiena, strava, pohyblivost a polohován
  • Sociální minimum – pomoc a podpora státu a druhy sociálních služeb
  • Poruchy vyprazdňování – podpora kontinence a pomůcky pro inkontinenci
  • Podávání léků – tablety, kapky, masti, čípky, inzulín
  • Psychologické minimum – péče o duši z obou stran

Jednotlivá témata přednášejí zkušení lektoři. Přednášky se konají vždy první úterý v měsíci únoru, dubnu, červnu, srpnu, říjnu a prosinci od 15.00 do 17.00 hodin ve velké klubovně Domova pro seniory, P. Velikého 689 v Domažlicích, vstup na jednu přednášku činí 50 Kč.

Počet míst je omezený, prosíme zájemce o závaznou rezervaci účasti nejdéle do 25. dne v předcházejícím měsíci.

Kontakt: reditelka@soc-sluzbymestadomazlice.cz nebo telefon 602 542 368 formou SMS – ozveme se zpět, pevná linka 379 725 853