Ve čtvrtek 27. 9. 2018 uspořádáme tradiční koncert dechové hudby Dupalka