Poděkování

Děkujeme všem sponzorům za spolupráci a velmi potřebnou podporu, jmenovitě obci Česká Kubice, firmám Dentimed a MK Market, firmě Podlahy – Wendl, Městským lesům Domažlice, firmě Scanwest – pan Holub, firmě Lesní činnost pan Brož, paní Šteffkové, panu...

Prosincový kolotoč

V měsíci prosinci je pro naše klienty připraveno několik akcí. Začínáme zdobením vánočního stromu 4.12. v domově pro seniory společně s dětmi z SVP Domažlice. Hned další den se uskuteční Mikulášská zábava v jídelně Baldovská 638 a Prokopa Velikého 689, v sobotu pak...

Pečovatelka roku 2019

4.12.2019 se naše kolegyně Blanka Schröpferová zúčastní slavnostního předání ocenění Pečovatelka roku 2019 na Novoměstské radnici v Praze. Upřímně jí gratulujeme a jsme velmi rádi, že je členkou našeho týmu.

Pojďte s námi na koncert

Ve čtvrtek 3. 10. 2019 se od 15.00 hodin koná ve velké klubovně domova pro seniory Prokopa Velikého 689 vystoupení dvou známých tenorů – Milana Suleje a Rostislava Chrousta, vstupné dobrovolné. Těšíme se na vaši účast a na libé tóny...

Výletujeme

Dnes 20.6.2018 po obědě vyjíždíme na výlet po chodských návrších. Začneme na Vavřinci, následuje Kubíčkuc škála nad Tlumačove, pak Hrádek a putování skončíme na vrchu Baldov, kde si vychutnáme pohled na Domažlice. Přejme si šťastnou cestu...