Nebojme se pečovat

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory v Domažlicích pořádá v roce 2019 první cyklus přednášek pro laické pečovatele NEBOJME SE PEČOVAT Celý modul je sestaven z šesti dvouhodinových bloků, kterých se mohou zájemci z řad veřejnosti...

Poděkování sponzorům

Děkujeme všem, kteří nás letošní rok podporovali darem, dárkem či cennou radou. Vaší dobročinnosti si nesmírně vážíme a doufáme, že nám zachováte svou přízeň i v roce nastávajícím.