Plackyáda

Dne 21. 3. 2019 proběhne  od 14.00 hodin soutěžní klání o nejlepší a nejchutnější placku ze zelí. Soutěží naši klienti a zaměstnanci, o výsledku vás budeme informovat.

Nebojme se pečovat

2. dubna 2019 pořádáme další přednášku, tentokrát na téma Sociální minimum - pomoc a podpora státu a druhy sociálních služeb.

Nebojme se pečovat

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory v Domažlicích pořádá v roce 2019 první cyklus přednášek pro laické pečovatele NEBOJME SE PEČOVAT Celý modul je sestaven z šesti dvouhodinových bloků, kterých se mohou zájemci z řad veřejnosti...

Denní stacionář a Odlehčovací služba

Staráte se o osobu blízkou doma a potřebujete si oddychnout, nebo vyřídit své záležitosti? Využijte náš denní stacionář, který je v provozu od 7.30 do 15.00 hod každý den mimo sobotu a neděli. Pro delší časový úsek s nutností péče i v nočních hodinách je vhodná...

Poděkování sponzorům

Děkujeme všem, kteří nás letošní rok podporovali darem, dárkem či cennou radou. Vaší dobročinnosti si nesmírně vážíme a doufáme, že nám zachováte svou přízeň i v roce nastávajícím.