OPATŘENÍ

V důsledku nastalé epidemiologické situace prosím sleduje pro rychlost přenosu a aktualizace naše facebookové stránky. Od dnešního dne neposkytujeme stravu cizím strávníkům, trvá zákaz návštěv v domově pro seniory a v domově se zvláštním režimem. Další provoz se řídí...

Poděkování

Děkujeme všem sponzorům za spolupráci a velmi potřebnou podporu, jmenovitě obci Česká Kubice, firmám Dentimed a MK Market, firmě Podlahy - Wendl, Městským lesům Domažlice, firmě Scanwest - pan Holub, firmě Lesní činnost pan Brož, paní Šteffkové, panu Pekovi, panu...

Prosincový kolotoč

V měsíci prosinci je pro naše klienty připraveno několik akcí. Začínáme zdobením vánočního stromu 4.12. v domově pro seniory společně s dětmi z SVP Domažlice. Hned další den se uskuteční Mikulášská zábava v jídelně Baldovská 638 a Prokopa Velikého 689, v sobotu pak...

Pečovatelka roku 2019

4.12.2019 se naše kolegyně Blanka Schröpferová zúčastní slavnostního předání ocenění Pečovatelka roku 2019 na Novoměstské radnici v Praze. Upřímně jí gratulujeme a jsme velmi rádi, že je členkou našeho týmu.

Pojďte s námi na koncert

Ve čtvrtek 3. 10. 2019 se od 15.00 hodin koná ve velké klubovně domova pro seniory Prokopa Velikého 689 vystoupení dvou známých tenorů - Milana Suleje a Rostislava Chrousta, vstupné dobrovolné. Těšíme se na vaši účast a na libé tóny pěvců.

Koncert dechové hodby Dupalka

Zveme Vás do jídelny Baldovská 638 v Domažlicích na koncert dechové hudby Dupalka. Vstupné je dobrovolné.

Výletujeme

Dnes 20.6.2018 po obědě vyjíždíme na výlet po chodských návrších. Začneme na Vavřinci, následuje Kubíčkuc škála nad Tlumačove, pak Hrádek a putování skončíme na vrchu Baldov, kde si vychutnáme pohled na Domažlice. Přejme si šťastnou cestu 🙂

Babiččina a dědova zahrádka

Díky finanční podpoře skupiny ČEZ jsme vybavili všechna naše zařízení mobilními zahrádkami, kde si klienti pěstují své bylinky, květiny a zeleninu. První osazení se již dokončilo, všichni jsou spokojení. Mobilní záhony jsou uzpůsobeny pro klienty stojící, klienty na...

Setkání seniorů partnerských měst

Dne 16. 5. 2019 proběhne již 14. ročník Setkání seniorů partnerských měst Domažlice - Furth Im Wald od 14.30 hodin na pergole Domova pro seniory v ulici P.Velikého.  Oficiálním partnerem akce je firma Dentimed, program bude bohatý.

Milé setkání

6. 5. 2019 naše zařízení navštíví návštěva z americké partnerské obce Two Riwers, čas a program bude upřesněn. Setkání proběhne v rámci Oslav osvobození naší vlasti americkou armádou.