Nebojme se pečovat

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory v Domažlicích pořádá v roce 2019 první cyklus přednášek pro laické pečovatele NEBOJME SE PEČOVAT Celý modul je sestaven z šesti dvouhodinových bloků, kterých se mohou zájemci z řad veřejnosti...

Denní stacionář a Odlehčovací služba

Staráte se o osobu blízkou doma a potřebujete si oddychnout, nebo vyřídit své záležitosti? Využijte náš denní stacionář, který je v provozu od 7.30 do 15.00 hod každý den mimo sobotu a neděli. Pro delší časový úsek s nutností péče i v nočních hodinách je vhodná...